Budu se učit česky každý týden alespoň 3 hodiny

I will learn Czech every week at least for three hours

Každý den se naučím alespoň 3 nová slovíčka

I learn at least 3 new words every day

Budu pravidelně dělat domácí úkoly

I will do my homework regularly

Budu se dívat na české filmy

I will watch Czech films

Budu poslouchat české písničky

I will listen to Czech songs

Pojedu do České republiky a budu tam mluvit česky

I will travel to the Czech Republic and speak Czech

Budu psát česky esemesky, emaily, nákupní seznamy a vzkazy

I will write text messages, emails, shopping lists and notes in Czech

Naučím se vařit české jídlo a použiju recept v češtině

I will learn how to cook a Czech meal using a recipe in Czech

Budu procvičovat češtinu s rodilými mluvčími 

I will practice my Czech with native speakers

Budu přemýšlet v češtině, když nakupuju, cvičím, uklízím nebo cestuju

I will think in Czech while shopping, exercising, cleaning or travelling