Discover Wallachia

Beskids – Beskydy

Are you going to the Czech Republic this summer? Are you yearning for a quiet place to relax? If you like hiking and cycling, untouched nature, friendly people and traditional cuisine, try the Moravian-Silesian Beskids.

Jedete v létě do České republiky? Toužíte po klidném místě, kde byste mohli relaxovat? Jestli máte rádi pěší turistiku, jízdu na kole, nedotknutou přírodu, přátelské lidi a tradiční jídlo, vyzkoušejte Moravsko-Slezské Beskydy.

A video by Czech Tourism

Wallachia – Valašsko

Once you visit the mountains you should explore picturesque Wallachia, a mountainous region in easter Moravia, near the Slovakian border. It is a great place for contemplation and rediscovering the power of nature.

Když už navštívíte hory, měli byste prozkoumat malebné Valašsko, hornatou oblast na východní Moravě, blízko slovenských hranic. Je to perfekní místo pro rozjímání a znovuobjevování moci přírody.