15 Common Czech Mistakes Made By English Speakers

During years of teaching Czech, I have encountered lots of mistakes. I love them. Mistakes are great. They should not put us off learning. Nobody has every learnt anything without them. However, you can easily avoid some of them.

Native English speakers tend to make similar mistakes in Czech and it is mainly because they do the “word-for-word” translation. Here is a list of 15 common Czech mistakes by English speakers. Read about them, be aware of them and try not to make them again. 

 

How are you? I’m well ≠ Jak se máš? Jsem dobrý 

Incorrect: Jak se máš? Jsem dobrý.

Correct: Jak se máš? Mám se dobře.

The rules: MÁM SE (lit. I have myself) + ADVERB

Similar examples: Mám se výborně / super / dobře / fajn / špatně / hrozně 

How old are you? I’m 30 ≠ Kolik ti je let? Jsem třicet 

Incorrect: Kolik je ti let? Jsem třicet.

Correct: Kolik je ti let? Je mi třicet.

The rules: JE (is) + PERSONAL PRONOUN (in the dative form) + NUMERAL

Similar examples: Je mi 20, je mu 33, je jí 28

Sorry, I’m late ≠ Promiň, jsem pozdě 

Incorrect: Promiň, jsem pozdě.

Correct: Promiň, jdu pozdě.

The rules: JDU (I’m going) + ADVERB

Similar examples: Jdu rychle (quickly) / pomalu (slowly) / svižně (briskly) / opatrně (carefully) / brzy (early)

I’ll be there in 10 minutes  Budu být tam za 10 minut

Incorrect: Budu být tam za 10 minut.

Correct: Budu tam za 10 minut.

The rules: BUDU (I will be). No auxiliary verb needed.

Similar examples: Budu hercem (I’ll be an actor) / budu bohatý (I’ll be rich) / nebudu sám (I’ll not be alone) 

I’m hot  Jsem horký

Incorrect: Jsem horký.

Correct: Je mi horko.

The rules: JE (is) + PERSONAL PRONOUN (in the dative form) + ADVERB

Similar examples: Je mi špatně (I’m not feeling well) / zima (cold) / lépe (better) / hůř (worse)

I’m excited ≠ Jsem vzrušený 

Incorrect: Jsem vzrušený.

Correct: Jsem nadšený / Těším se / Mám radost.

The rules: The adjective “vzrušený” has a rather sexual meaning in Czech. Use a different word/phrase instead. 

Similar examples: Těším se do Afriky (I’m excited about going to Africa) / Jsem nadšený z nové práce (I’m excited about my new job)

I love my Mum ≠ Miluju svou maminku

Incorrect: Miluju svou maminku.

Correct: Mám moc rád svou maminku.  

The rules: We do not use the verb “milovat”  as much in Czech unless you want to express the romantic love. Use a different verb instead (Mít rád / moc rád / strašně rád / šíleně moc rád). 

Similar examples: Mám moc rád tvé kamarády (I love your friends) / Mám ráda tvou rodinu (I love your family)

Christmas is great!  Vánoce je skvělé!

Incorrect: Vánoce je skvělé!

Correct: Vánoce jsou skvělé!

The rules: The word “Vánoce” has only a plural form. It belongs to the group called “plurale tantum”. Other Czech plurale tantum are: Velikonoce, prázdniny, narozeniny, peníze, dveře, šaty, neštovice, Krkonoše, Benátky, Drážďany, Alpy etc.

Similar examples: Šaty jsou nové (the dress is new) / dveře jsou zavřené (the door is closed) / penize nejsou všechno (money is not everything)

Beer is 5 pounds ≠ Pivo je 5 liber 

Incorrect: Pivo je 5 liber.

Correct: Pivo stojí 5 liber.

The rules: NOUN + STOJÍ (costs) + NUMERAL (in the accusative form)

Similar examples: Jogurt stojí 4 koruny (the yogurth costs/is 4 crowns) / káva stojí 2 dolary (the coffee costs/is 2 dollars)

I’m studying ≠ Já jsem studuju 

Incorrect: Já jsem studuju.

Correct: Studuju.

The rules: There is no difference between the present simple and continuous tense therefore “I study” and “I’m studying” are identical in Czech. No auxiliary verb needed there.

Similar examples: Pracuju (I’m working) / vařím (I’m cooking), běháme (we’re running)

I’m on the train ≠ Jsem na vlaku 

IncorrectJsem na vlaku.

Correct: Jsem ve vlaku.

The rules: V/VE (in/on) + MEANS OF TRANSPORT (in the locative form)

Similar examples: Jsem ve vlaku / autě / autobusu / tramvaji / metru / trolejbusu

I’m going to France ≠ Jdu do Francie

Incorrect: Jdu do Francie.

Correct: Jedu do Francie.

The rules: JET = to go by transport (if it is a long distance). JÍT = to go/walk (when you can walk to the place).

Similar examples: Jedu do Afriky / Jedu do New Yorku x Jdu do kina / Jdu do divadla

He goes by plane ≠ Jede letadlem 

Incorrect: Jede letadlem.

Correct: Letí letadlem.

The rules: JET (to go on the ground) + MEANS OF TRANSPORT (in the instrumental form). LETĚT (to fly) + MEANS OF TRANSPORT (in the instrumental form).

Similar examples: Jedu autem / vlakem / autobusem  x Letím letadlem / helikoptérou / raketou

I like to play football ≠ Mám rád hraju fotbal

Incorrect: Mám rád hraju fotbal.

Correct: Rád hraju fotbal. 

The rules: RÁD/A + VERBS (in the conjugated form, not the infinitive). MÍT RÁD/A + NOUNS (in the accusative form)

Similar examples: Rád sportuju / cestuju / jezdím na kole / čtu / vařím / spím / uklízím

I like tea ≠ Rád čaj 

Incorrect: Rád čaj.

Correct: Mám rád čaj.

The rules: MÍT RÁD/A + NOUNS (in the accusative form). RÁD/A + VERBS (in the conjugated form, not the infinitive).

Similar examples: Mám rád/a kávu / vodu / červené víno / ovoce / zeleninu / svíčkovou / řízek

Michaela Sanytrová